A A A

O firmie

         

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie posiada ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych i mieszkaniowych. Świadczy bardzo szeroki zakres usług, takich jak:
 

  1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
  2. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
  3. Usługi związane z zagospodarowaniem i konserwacją terenów zieleni.
  4. Usługi związane z  utrzymaniem czystości ulic i placów (letnie i zimowe).
  5. Usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.
  6. Przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne na RIPOK w Niedźwiedziu.

Do grona naszych Klientów zaliczamy JST, osoby indywidualne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje, firmy, markety, a także zarządy dróg. Szeroki zakres i najwyższa jakość wykonywanych usług, wieloletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatami oraz nowoczesny sprzęt sprawiają, iż nasi klienci otrzymują kompleksowe rozwiązania, które są dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb.

Gwarancję pełnej satysfakcji z naszych usług zapewniamy między innymi dzięki nowoczesnemu potencjałowi technologicznemu, dużemu zapleczu technicznemu oraz praktycznej znajomości wszelkich technik i technologii. Dysponujemy obecnie najnowocześniejszym taborem samochodowym do wywozu odpadów komunalnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane samochody Volvo spełniające normy emisji spalin EURO 5 ze specjalistyczną, dwu i trzydzielną zabudową, fińskiej firmy NTM. Dostosowując się do celów "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2012" uchwalonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012r., wdrożyliśmy system selektywnego pięciopojemnikowego zbierania odpadów „u źródła powstawania” u wszystkich właścicieli nieruchomości.

Władze spółki
Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Zarządzanie firmą to sztuka kreowania wspólnej przyszłości, w ramach której priorytetem jest zaspokojenie potrzeb naszych Klientów oraz ochrona środowiska naturalnego.

Rada Nadzorcza 
Mirosława Lewalska - Przewodniczący
Regina Banaś - Członek
Jerzy Rajca – Członek

Zarząd
Ryszard Lewalski – Dyrektor
Paweł Lewalski - Członek Zarządu
Tomasz Lewalski - Członek Zarządu