Przeskocz do treści

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkty przyjęć odpadów:

  • Wąbrzeźno, ul. 750 lecia Wąbrzeźna 19, tel. 056 687 31 90, 56 688 14 28
  • Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka, tel. 056 687 31 91

Godziny otwarcia:

Ze względu na trwające prace budowlane w PSZOK przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21 informujemy, że do dnia 31-12-2022 PSZOK został przeniesiony na Instalację Komunalną w Niedźwiedziu.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 1000 – 1400

sobotę w godz. 1000 – 1400, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Wykaz przyjmowanych odpadów:

1. przeterminowane leki (kod 20 01 32)
2. baterie i akumulatory (kod 20 01 33, 20 01 34)
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznych (kod 20 01 36)
4. meble i odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07)
5. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót o kodach odpadu:

(17 01 01) - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

(17 01 02) - Gruz ceglany

(17 01 03) - Odpady innych materiałów ceramicznych

(17 01 07) - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

(17 01 80) - tynki, 17 02 01 - Drewno

(17 03 80) - Odpadowa papa

6. chemikalia i zużyte opony o kodach odpadu:

(16 01 03) - Zużyte opony - samochody osobowe

(16 05) - Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

7. tekstylia i odzież o kodach odpadu:

(20 01 10) - odzież

(20 01 11) - tekstylia