Przeskocz do treści

Nasze usługi

Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Zarządzanie firmą to sztuka kreowania wspólnej przyszłości, w ramach której priorytetem jest zaspokojenie potrzeb naszych Klientów oraz ochrona środowiska naturalnego. EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie posiada ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych i mieszkaniowych. Świadczy bardzo szeroki zakres usług, takich jak:

1.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne
na RIPOK w Niedźwiedziu.
3. Prowadzenie RIPOK w Niedźwiedziu.
4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
5. Usługi związane z zagospodarowaniem i konserwacją terenów zieleni miejskiej.
6. Usługi związane z utrzymaniem czystości ulic i placów (letnie i zimowe).
7. Usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

Do grona naszych Klientów zaliczamy JST, osoby indywidualne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje, firmy, markety, a także zarządy dróg. Szeroki zakres i najwyższa jakość wykonywanych usług, wieloletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatami oraz nowoczesny sprzęt sprawiają, iż nasi klienci otrzymują kompleksowe rozwiązania, które są dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb. Gwarancję pełnej satysfakcji z naszych usług zapewniamy między innymi dzięki nowoczesnemu potencjałowi technologicznemu, dużemu zapleczu technicznemu oraz praktycznej znajomości wszelkich technik i technologii.


EKOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem KRS 0000132257
NIP 8780004465
REGON 870001052
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00


Rada Nadzorcza
Mirosława Lewalska – Przewodniczący
Regina Banaś – Członek
Jerzy Rajca – Członek


Zarząd
Ryszard Lewalski – Prezes
Paweł Lewalski – Dyrektor
Tomasz Lewalski – Z-ca dyrektora