Przeskocz do treści

Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Podczas produkcji powstaje wiele różnych elementów, które można zakwalifikować jako odpady.  Obecne regulacje prawne w tym zakresie, zmuszają przedsiębiorców do odpowiedniego ich składowania i utylizacji. Każda bowiem firma musi sobie z nimi poradzić.

Przede wszystkim takie odpady poprodukcyjne powinny być składowane w optymalny sposób. Dobrym rozwiązaniem problemu z odpadami jest wynajęcie profesjonalnej firmy. Odbiór odbywa się na zasadach uzgadnianych indywidualnie, dzięki czemu można wszystko sobie dokładnie dopasować.

Dzisiaj odpady poprodukcyjne nie muszą być problemem, więc warto postawić na takie rozwiązania, jakie będą dla nas najbardziej korzystne i nie martwić się więcej o zbędne elementy, jakie powstają w procesie produkcji. Warto postawić na profesjonalną firmę, by wszystko zostało załatwione w pełni legalnie według obowiązujących przepisów.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Odbieramy m. in. :

– produkty przeterminowane i nieprzydatne do użytku
- odpady poprodukcyjne
– odpady z budowy i remontów
– opakowania wielomateriałowe, w tym również opakowania po substancjach niebezpiecznych
– odpady z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych