Przeskocz do treści

Kompostowania Odpadów

Kompostownia odpadów zielonych jest obiektem przeznaczonym do przetwarzania różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego na nawóz organiczny.
Surowcem do produkcji są pochodzące z wycinki gałęzie drzew, skoszona trawa, liście, korzenie i tym podobne odpady.

Proces powstawania kompostu
Kompostowanie to głównie rozkład tlenowy złożonych związków organicznych (tłuszczów, białek i węglowodanów).
Zachodzą w nim dwa równoległe procesy biochemiczne:
- mineralizacja polegająca na egzotermicznym utlenianiu substancji organicznej do takich związków jak: dwutlenek węgla, woda, azotany, siarczany, fosforany.
- humifikacja, czyli synteza składników w wielkocząsteczkowe substancje próchnicze.
W tych procesach trzeba zapewnić i utrzymać:
- odpowiedni skład chemiczny komponentów i określone proporcje mas;
- właściwą wilgotność masy kompostowej;
- właściwą regulację stosunków powietrznych;
- określoną temperaturę procesu;
- udział odpowiednich mikroorganizmów.

Kompostowanie odbywa się na odkrytym placu betonowym. Odpady zielone są w pierwszej kolejności rozdrabniane i usypywane w pryzmy.
Pryzmy są przerzucane za pomocą przerzucarki bramowej. Zapewnia to wymieszanie kompostowanego materiału i jego napowietrzenie. Jeśli jest taka potrzeba, przerzucarka może również nawadniać przerzucane pryzmy.
W trakcie intensywnej fazy procesu kompostowania temperatura w pryzmach wzrasta do ok. 70 stopni C.
Po zakończeniu procesu kompostowania surowy produkt przez pewien czas dojrzewa w pryzmach. Następnie poddawany jest obróbce końcowej na sicie mającej na celu usunięcie nieprzekompostowanych fragmentów drewna.

Gotowy kompost jest nawozem organicznym przeznaczonym do poprawy żyzności wszystkich gleb i rekultywacji gruntów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest na gleby lekkie, ubogie w próchnicę. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawy polowej (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny przemysłowe i inne.), rośliny ozdobne uprawiane na rabatach oraz trawniki.