Przeskocz do treści

Sortownia odpadów

Zdolność przetwarzania sortowni 20 000 Mg/rok i 107 Mg/dobę odpadów na jedną zmianę roboczą. Linia sortownicza pozwala na segregację z wysoką wydajnością zarówno odpadów komunalnych zmieszanych jak i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, makulatura). W skład linii wchodzą podstawowe urządzenia technologiczne połączone systemem przenośników taśmowych. Do podstawowych urządzeń należą:

  1. rozrywarka worków
  2. bębnowy regulator przepływu
  3. kabina sortownicza
  4. przesiewacz wibracyjny, kaskadowy z konstrukcjami palcowymi
  5. separator pneumatyczny
  6. separator optyczny
  7. separator ferromagnetyków (elektromagnes)
  8. prasa z perforatorem butelek
  9. system przenośników wraz z stacjami załadowczymi

Linia pozwala na separację ze strumienia zmieszanych odpadów frakcji 0-80mm, frakcji surowcowych (np. papier, karton, opakowania chemii gospodarczej , PET, folie), lekkiej frakcji do produkcji RDF, frakcji ciężkiej do produkcji RDF, metali (żelaznych).


Opis procesów przebiegających na linii sortowniczej, dla odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczane samochodami służb komunalnych, gromadzone są w platformie rozładunku, osobno dla surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych zmieszanych, będącym strefą buforową pomiędzy dostarczaniem odpadów, a właściwym ciągiem segregacji. Odpad komunalny jest ładowany bezpośrednio do taśmowego przenośnika kanałowego, wykonanego jako łańcuchowy lub w przypadku odpadów dostarczonych w workach do specjalistycznej rozrywarki worków z bunkrem z ruchomą stalową podłogą. Bunkier rozrywarki pozwala na jednokrotne zmagazynowanie 20 m3 odpadów, a jego ruchoma stalowa podłoga, napędzana hydraulicznie, posiada zakres regulacji prędkości w granicach 6-15 m/min. Dozowanie ilości odpadów na linię odbywa się za pomocą regulacji prędkości przesuwu przenośnika kanałowego i bębnowego regulatora przepływu oraz ustawień rozrywarki. Rozrywarka posiada min. kilkustopniową regulację wielkości rozrywanych worków oraz automatyczną kontrolę przepływu. Instalacja wyposażona jest we wstępne stanowiska sortowania dla usunięcia ze strumienia odpadów materiałów tarasujących, wielkogabarytowych, niebezpiecznych. Odpad po usunięciu materiałów przeszkadzających trafia na specjalistyczny przesiewacz wibracyjny, z pokładem sitowym w kształcie pięciu kaskad, gdzie każda z kaskad jest wyposażona w system palcowy (diwergatory) zabezpieczający przed zatykaniem powierzchni sitowej. Przesiewacz wibracyjny w wykonaniu specjalnym dla odpadów komunalnych zmieszanych, posiada duży stopień, ponad 300 nachylenia pokładu. Powierzchnia sitowa przesiewacza wynosi 10 m2, a napęd z wałem niewyważonym ma moc 22 kW i jest wyposażony w hamulec prądem stałym. Na przesiewaczu następuje wysokosprawna separacja frakcji 0-80 mm w celu skierowania jej do dalszej obróbki biologicznej (kompostowanie) lub w przypadku wdrożenia zaawansowanej selektywnej zbiórki i zawartości frakcji organicznej na poziomie kilku procent, do składowania jako balast. Frakcja ta systemem przenośników kierowana jest do w pełni automatycznej stacji załadunku kontenerów. W skład tej stacji wchodzą 3 przenośniki rewersyjne, z system czujników poziomu, prowadnice kontenerów oraz odboje. Dwa przenośniki rewersyjne wykonane są jako przejezdne i wyposażone we własne napędy jazd, dla optymalnego wykorzystania pojemności kontenerów. Frakcja nadsitowa z przesiewacza kierowana jest na 8-stanowiskową kabinę sortowania manulanego, gdzie separowane są surowce wtórne (kartony i papier, opakowania chemii gospodarczej, opakowania PET, folie). Kabina wyposażona jest w instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Każde ze stanowisk sortowaczy wyposażone jest w indywidualny nawiew poprowadzony od góry z regulacją wydajności strumienia nawiewanego powietrza. Odsortowane surowce są składowane w boksach pod kabiną sortowniczą. Przewiduje się, że w kabinie zostanie odsortowane od 600 do 1200 Mg/rok surowców (makulatura, opakowania PET, opakowania chemii gospodarczej, folie PE, ew. szkło opakowaniowe zamiast folii) w zależności od rodzaju odpadu zmieszanego kierowanego na linię. Odpady po separacji manualnej w kabinie trafiają w strefę działania separatora metali (elektromagnes) oraz dalej separatora pneumatycznego. Separator elektromagnetyczny o mocy elektromagnesu 4,74 kW wyposażony jest w przenośnik taśmowy do ciągłego odbioru metali. Przewiduje się, że odzysk metali żelaznych wyniesie ponad 200 Mg/rok (200-400 Mg/rok) w zależności składu odpadów. Separator pneumatyczny jest specjalistycznym urządzeniem pozwalającym odseparować ze strumienia odpadów lekką frakcję energetyczną (materiał do produkcji RDF – małe folie, drobne kawałki papieru). W skład separatora pneumatycznego wchodzi głowica separująca ze specjalną dyszą nawiewną, której konstrukcja zapewnia utrzymanie stałej prędkości powietrza przy zmianie jego ciśnienia, wentylator wysokoprężny z płynną regulacją wydajności z silnikiem o mocy 30 kW, filtr obrotowy odbioru frakcji lekkiej z silnikiem 4 kW i wydajności nominalnej 30000 m3/h, w filtr tkaninowy, pulsacyjny do oczyszczania powietrza odlotowego o powierzchni filtracji 100 m2z tkaniną filtracyjną z materiału antystatycznego oraz kompletu rurociągów. Przewidywany odzysk materiału lekkiego do produkcji rdf na separatorze pneumatycznym wyniesie od 100 Mg/rok dla odpadów zmieszanych (z wdrożoną selektywną zbiórką) do 1100 Mg/rok dla odpadów zmieszanych bez wdrożonej selektywnej zbiórki. Po procesie separacji pneumatycznej odpady kierowane są na separator optyczny umożliwiający separację twardej frakcji energetycznej (papier, tworzywa sztuczne, tetra paki, bez materiałów zawierających PCV i antypireny) z możliwością dodatkowej separacji PCV. Separator optyczny jest nowoczesnym urządzeniem separującym wyposażonym w czujniki bliskiej podczerwieni (NIR), które pozwalają na identyfikację rodzaju materiału. Lampy oraz sensory pozycji umieszczone są ponad szybkim (prędkość robocza 2-3 m/s) przenośnikiem separatora. Separator jest wyposażony w 64 sensory/m oraz 64 zawory i 256 dysze wystrzeliwujące /m długości uchylnej listwy z dyszami . Spektrum pomiarowe to 128/256 długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR). Separator optyczny w wykonaniu trójdrogowym, umożliwiającym pozytywną separację dwóch zdefiniowanych frakcji (np. frakcja rdf i PCV), jest wyposażony w 2 uchylne listwy z dyszami. Przewidywana ilość odzyskanej frakcji do produkcji rdf wyniesie od 2000-4000 Mg/rok w zależności od odpadu zmieszanego kierowanego na instalację. Odseparowane frakcje energetyczne są (lekka i ciężka), następnie wspólnie magazynowane w bunkrze magazynującym przed procesem prasowania na prasie belującej. Bunkier magazynujący jest specjalistycznym urządzeniem z napędem łańcuchowym, z możliwością ruchu w dwóch kierunkach (rewers), wyposażonym w system czujników poziomu oraz automatyczną bramkę uchylną. Pojemność bunkra magazynującego wynosi 16 m3. Na prasie belującej są także prasowane wysegregowane surowce wtórne z kabiny sortowania manualnego. Prasa belująca o wydajności 5,2 Mg/h dla ciężaru nasypowego 35 kg/m3 wyposażona jest w perforator butelek PET, automatycznie wsuwany do otworu zasypowego. Nacisk główny prasy wynosi 60 t, a moc zainstalowana 44 kW. Napęd perforatora o wydajności nominalnej 130 m3 /h wynosi 2x4 kW. Frakcja odpadu pozostała po procesach separacji na linii technologicznej, tzw. ,,balast’’ jest kierowany do w pełni automatycznej stacji załadunku kontenerów. W skład automatycznej stacji wchodzą 3 przenośniki rewersyjne, system czujników poziomu, prowadnice kontenerów oraz odboje. Dwa przenośniki rewersyjne wykonane są jako przejezdne i wyposażone we własne napędy jazd, dla optymalnego wykorzystania pojemności kontenerów. Dla celów sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przewidziano układ załadunku pozwalający zadozować odpady z pominięciem przesiewacza, wprost na stół sortowniczy. W przypadku frakcji surowcowych z selektywnej zbiórki przewiduje się odzysk surowców i frakcji do produkcji rdf na poziomie ok.90-95%. W przypadku tworzyw sztucznych po wysegregowaniu surowców (folie, PET, opakowania chemii gospodarczej) i makulatury (odzysk kartonów, papier gazetowy, papier mix) pozostałość może być poddana separacji pneumatycznej i optycznej dla odzyskania frakcji do produkcji RDF. Dla linii technologicznej przewidziano monitoring, za pomocą kamer przemysłowych, pozwalający na bezpośrednią i ciągłą obserwację przez operatora linii wjazdów do hali, punktów pracy ludzi, pracy bezobsługowych urządzeń technologicznych. Dla całości linii przewidziano system automatycznego sterowania pracą linii ze stanowiska operatorskiego w sterowni. W celu optymalizacji przeprowadzanych procesów technologicznych, instalacja jest wyposażona w układ automatyki gwarantujący integrację i współpracę wszystkich urządzeń. Zastosowany układ automatyki linii technologicznej dzięki płynnemu sterowaniu oraz regulacji prędkości urządzeń zapewnia dostosowanie parametrów pracy poszczególnych elementów linii sortowniczej. Zastosowana technologia zapewnia efektywną redukcję masy odpadów deponowanych bezpośrednio na składowisku odpadów, przedłużając czas jego użytkowania. Umożliwia ponadto skuteczne pozyskanie frakcji handlowych (surowce wtórne lub substrat do produkcji paliwa alternatywnego) ze strumienia przetwarzanych odpadów. Wykonany układ urządzeń w hali sortowni gwarantuje bezkolizyjną komunikację wewnątrz hali wielofunkcyjnej, co wpływa na wydajność oraz komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników.