Przeskocz do treści

Obsługa klienta

Dzień dobry

Wszystkie wpłaty dokonujemy wyłącznie drogą elektroniczną oraz w Urzędach Poczty Polskiej i placówkach bankowych.

Jeżeli chcesz zamówić kontener do odbioru odpadów budowlanych, odpadów gabarytowych, odpadów elektronicznych lub poprodukcyjnych, zamówić usługę kruszenia gruzu; wybierz numer: dziewięćdziesiąt trzy

Jeżeli chcesz załatwić sprawy związane ze zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na twojej nieruchomości takie jak:
zmiana ilości i rodzaju pojemników,
uzyskać informację o wysokości obowiązującej opłaty za odbiór odpadów,
otrzymać numer konta na który należy dokonywać wpłat,
sprawdzić saldo zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów,
dowiedzieć się o terminach odbioru odpadów wynikających z harmonogramu,
zgłosić odbiór odpadów wielkogabarytowych lub brak odbioru odpadów,

Dzwoń do urzędu miasta lub gminy na terenie której znajduje się nieruchomość.

Jednocześnie informujemy, że harmonogramy wywozu odpadów publikowane są na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem:

EKOSYSTEM@E-EKOSYSTEM.PL

Co zrobić gdy nie dokonano terminowego odbioru odpadów według obowiązującego harmonogramu związanego z utrudnionymi warunkami atmosferycznymi takimi jak na przykład:
Ślizgawicą,
Roztopami,
Brakiem bezpiecznego dojazdu do nieruchomości,
Nie odśnieżoną drogą do nieruchomości lub pojemników,
Brakiem wystawienia pojemników przed nieruchomość w dniu planowanego odbioru,

W takich przypadkach proponujemy zbierać odpady w workach i czekać do kolejnego dnia odbioru odpadów określonego w harmonogramie

Worki do zbierania odpadów można uzyskać od kierowcy śmieciarki, w urzędzie gminy lub miasta

Informujemy, także że mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze odpadów wynikające z usterek pojazdów odbierających odpady. W takim przypadku proponujemy uzbroić się w cierpliwość. Odpady odbierzemy w ciągu kolejnych dwudziestu czterech godzin

Dziękuję