Przeskocz do treści

Odpady komunalne

Zasady zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych.

PODMIOTY  PRAWNE

Klient może zawrzeć umowę na usługi EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie drogą elektroniczną poprzez e-mail, w siedzibie Spółki przy ul. Matejki 13 w Wąbrzeźnie lub telefonicznie. Do podpisania umowy na wywóz nieczystości stałych wymagane jest okazanie aktu własności nieruchomości, umowy dzierżawy itp. Pojemniki na doraźne zlecenie podstawiamy wyłącznie na podstawie zamówienia e-mail (tu@e-ekosystem.pl) lub telefonicznie 056 687 3190.


Dokumenty, jakie należy nam dostarczyć celem zawarcia umowy (działalność gospodarcza):

  • kopia odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP
  • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON

OSOBY FIZYCZNE

Zamówienia na  pojemniki do odbioru odpadów dokonujemy za pośrednictwem urządów miast oraz gmin, na terenie których znajduje się  nieruchomość.

GMINA TELEFON E-MAIL
BOBROWO (56) 491 33 64 milena.cichewicz@bobrowo.org
CIECHOCIN (56) 683 77 81 malgorzata.pietruszka@ciechocin.pl
DĘBOWA ŁĄKA (56) 688 49 23 rolnictwo@ugdl.pl
GOLUB-DOBRZYŃ (56) 683 54 10 wew. 32 mgolebiewska@golub-dobrzyn.pl
JABŁONOWO (56) 697 68 07 dominika.kadela@jablonowopomorskie.pl
KSIĄŻKI (56) 688 81 65 wew. 50 mateusz.jenczewski@gminaksiazki.pl
KOWALEWO (56) 684 10 24 wew. 528 anna.dalke@kowalewopomorskie.pl
PŁUŻNICA (56) 687 52 13 m.makuch@pluznica.pl
RYŃSK (56) 687 75 23 p.klejnowski@gminarynsk.pl
WĄBRZEŹNO (56) 688 45 23 nozka@wabrzezno.com
ZBICZNO (56) 493 93 23 odpady@zbiczno.pl