Przeskocz do treści

Jak sortować ?

Selekcja „u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania odpadów. Jest to system bardzo drogi, tak w nakładach na wdrożenie, jak i w kosztach eksploatacji i dlatego powinien być stosowany tylko wówczas, gdy istnieje pewność powodzenia. Liczba pojemników w komplecie zależy od składu morfologicznego odpadów, rodzaju odpadów, które zamierza się selektywnie pozyskiwać oraz od rodzajów odpadów gromadzonych w jednym pojemniku.

BIOODPADY

Najważniejsza grupa odpadów. Do pojemnika z napisem BIO wrzucamy wszystkie zielone odpady powstałe w domu i ogrodzie. Fusy po kawie, herbacie, obierki, stare owoce, stary chleb, skoszona trawa, liście, chwasty, gałęzie, inne rośliny.

DO POJEMNIKA ZAKAZUJE SIĘ WRZUĆ:

 • ODPADY W WORKACH FOLIOWYCH I INNYCH OPAKOWANIACH
 • ODCHODÓW ZWIERZĄT
 • ZIEMI
 • POPIOŁU
 • PIELUCH JEDNORAZOWYCH

Niezastosowanie się do ww. zasad segregacji skutkować będzie zgłoszeniem do Urzędu Gminy. Urząd Gminy w takim przypadku ma obowiązek naliczyć wielokrotność aktualnej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych przez nasze Przedsiębiorstwo.


GRUZ

Gromadzimy odpady betonu, gruz, cegły, resztki zapraw, pytki ceramiczne z kuchni i łazienki, bidet, umywalkę i zlew, płytki z rozbiórki pieca kaflowego.


ELOKTROODPADY

Odpady odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy.

Do odbioru zgłaszamy pralki, wirówki, lodówki, urządzenia elektryczne wykorzystywane w kuchni, golarki, szczotki do zębów, telewizory, radia, wzmacniacze, zestawy HiFi itp.


GABARYTY

Odpady odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy.
Czyli kanapa, ława, stół, szafa, komoda, krzesła, meblościanka, biurko.


LEKI

Odpad niebezpieczny. Gromadzimy w punktach sprzedaży leków. Na terenie gmin obsługiwanych przez przedsiębiorstwo każda apteka wyposażona jest w pojemniki do gromadzenia leków, zużytych igieł, strzykawek itp.


PAPIER

W pojemniku gromadzimy zgnieciony karton, tekturę, gazety, czasopisma, czysty papier biurowy.

ZAKAZ WRZUCANIA:

 • WORKÓW FOLIOWYCH I INNYCH OPAKOWAŃ
 • TŁUSTEGO I ZABRUDZONEGO PAPIERU
 • TEKTURY I PAPIERU POKRYTEGO FOLIĄ LUB TWORZYWEM SZTUCZNYM
 • OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Do pojemnika wrzucamy:

 • METALE
 • AREOZOLE
 • PUSZKI, KONSERWY
 • ZGNIECIONE BUTELKI
 • OPAKOWANIA PLASTIKOWE,
 • WORKI FOLIOWE
 • SIATKI, SZNURKI
 • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - TETRAPAK

ZAKAZ WRZUCANIA:

 • SZYB I LUSTER,
 • CERAMIKI I ŻARÓWEK
 • STYROPIANU BUDOWLANEGO
 • ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
 • CZĘŚCI WYPOSAŻENIA SAMOCHODU
 • FOLII PO SIANOKISZONCE

POPIOŁY

Do pojemników wrzucamy ostudzony, suchy popiół. Wcześniej może być pakowany w worki.


SZKŁO

 • OPAKOWANIA SŁOIKI
 • BUTELKI
 • STŁUCZKA SZKLANA

ZAKAZ WRZUCANIA:

 • WORKÓW FOLIOWYCH I INNYCH OPAKOWAŃ
 • SZYB I LUSTER,
 • CERAMIKI I ŻARÓWEK
 • SZKŁA ŻAROODPORNEGO
 • ŻARÓWEK
 • SZKLANYCH OPAKOWAŃ PO LEKACH

ODPADY RESZTKOWE - Pozostałe po segregacji.

Czyli odpady, których nie zakwalifikowaliśmy wcześniej do ww. rodzajów odpadów.

ZAKAZ WRZUCANIA:
Zak bio, plastiku,