Przeskocz do treści

Kontakt

Dział odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
Rafał - 56 687 3190 tu@e-ekosystem.pl


Dział zleceń odbioru odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej Oczyszczanie ulic (letnie, zimowe)
Tomasz - 56 688 22 58 tt@e-ekosystem.pl


Dział Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych i Administracji
Barbara - 56 687 3192 tm@e-ekosystem.pl


Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu
Maciej - 56 687 3191 ripok@e-ekosystem.pl


Główny Księgowy
Zbigniew - 56 687 3196 dg@e-ekosystem.pl


Prezes
Ryszard Lewalski - 601897283 ryszard.lewalski@gmail.com


Dyrektor
Paweł Lewalski - 609901818 ekosystem@e-ekosystem.pl
Z-ca Dyrektora
Tomasz Lewalski - 693881007 tm@e-ekosystem.pl